SuperTeacherTools Home | Millionaire Home | SuperTeacherTools Help Subscribe to Email Subscribe to RSS

Politik och ideologi

Start This Game Over Edit This Game
Vad kallas ett förslag som kommer från regeringen?
A: Proposition
B: Enskild motion
C: Gruppmotion
D: Motion
Lifelines:
Question 15     $1000000
Question 14     $500000
Question 13     $250000
Question 12     $125000
Question 11     $64000
Question 10     $32000
Question 9     $16000
Question 8     $8000
Question 7     $4000
Question 6     $2000
Question 5     $1000
Question 4     $500
Question 3     $300
Question 2     $200
Question 1    $100