SuperTeacherTools SuperTeacherTools Help
Jeopardy Home Create a New Game Create a New Game Play This Game in SpeedMatch
How to Use Instant Jeopardy Review:

Instant Jeopardy Review is designed for live play with up to ten individuals or teams. Teams choose a question, then try to give the best answer. Scoring is built in for each team. You can post a link to this review game using the orange game information button below. If you are the creator of this game, you can edit the game with the red edit button. Have fun!
Click here for the answer key for this game

Play This Game Live With Teams Now!  Join Live Game as a Player


Seconds To Answer Each Question
Set to 0 to hide the timer

ubaTaeCJ
Play This Game Live Now  Join Live Game as a Player

GEO.UMANĂ INDUSTRIE AGRICULTURĂ TRANSPORTURI TURISM
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
30 30 30 30 30
40 40 40 40 40
50 50 50 50 50
Final Question
Edit Game
 • O cauză a ponderii mari a populației urbane în Germania
View Answer
 • O cauză a ponderii mari a populației urbane în Germania

 • Industriaizzarea timpurie, terțiarizarea economiei
 • agricultura intensivă ( ”fără țărani”) ce a determinat exod rural

 • Precizați 2 cauze care explică procentul ridicat de persoane care lucrează în agricultură in România
View Answer
 • Precizați 2 cauze care explică procentul ridicat de persoane care lucrează în agricultură in România

 • lipsa locurilor de muncă in sectorul secundar datorită dezindustrializării țării după 90;nivel redus de dezvoltare a sectorului servicii
 • un procent ridicat al populației rurale(cca 44%)

 • Doi factori ai mobilității teritoriele a populației în spațiul Europei
View Answer
 • Doi factori ai mobilității teritoriele a populației în spațiul Europei

 • Nivel de dezvoltare, oferta socio-culturală și sanitară diferită ( mai mare în vestul Europei)
 • navetismul ( deplasare obișnuită la locul de muncă)
 • conflicte inter-etnice și religioase  in spațiul balcanic

 • Explicați necearul de forță de muncă externă(imigranți ) pentru unele state dezvoltate ale Europei
View Answer
 • Explicați necearul de forță de muncă externă(imigranți ) pentru unele state dezvoltate ale Europei

 • dezvoltare accentuată a economiei asociată cu spor natural redus sau negativ și îmbătrânire demografice

 • Precizați două cauze ale valorii pozițive ale bilanțului migratoriu în Europa Vestivă
View Answer
 • Precizați două cauze ale valorii pozițive ale bilanțului migratoriu în Europa Vestivă

 • Locuri de muncă mai bine plătite
 • oferta socială, sanitară,  culturală mult mai dezvoltată și diversificată

 • Explicați de ce in Europa Mediteraneană sunt multe centrale solare!
View Answer
 • Explicați de ce in Europa Mediteraneană sunt multe centrale solare!

 • Durata mare de strălucire a Soarelui datorită poziției sudice
 • transparența atmosferei ( lipsa nebulozității)

 • Un avantaj și un dezavantaj al utilizării hidroenergiei în obținerea energiei electrice
View Answer
 • Un avantaj și un dezavantaj al utilizării hidroenergiei în obținerea energiei electrice

 • avantaj: energie ieftină, nepoluantă
 • dezavantaj: fluctuația producției în raport de variația debitului; modifică ecosistemele(defrișări, inundații, strămutări de localități) etc.

 1. 4.tipuri de energie neconvențională folosite în europa si state care utilizează acest tip de energie
 2. factori care au favorizat dezvoltarea energiei nucleare în Franța
View Answer
 1. 4.tipuri de energie neconvențională folosite în europa si state care utilizează acest tip de energie
 2. factori care au favorizat dezvoltarea energiei nucleare în Franța

  1. energie eoliană( Franța, Germania, Danemarca, Olanda etc
  2. energie mareo-motrică ( La Rance-Franța)
  3. energie solară ( Spania, Franța-Odeillo)
  4. energie geotermală (Islanda, Italia)
  1. Lipsa resurselor convenționale care să asigure un consum ridicat de energie(franța fiind un stat dezvoltat economic)
  2. existența resurselor de uraniu, a tehnologiei de îmbogățirea a uraniului, resurse financiare pentru managementul reziduurilor radioactive

 • Două materii prime folosite în siderurgie și două state din Europa în care siderurgia ocupă un loc important în economie
View Answer
 • Două materii prime folosite în siderurgie și două state din Europa în care siderurgia ocupă un loc important în economie

 • minereu de fier,mangan,crom , nichel, cocs din huilă
 • Suedia, Germania, Ucraina, Franța etc

 • Explicați:
 • diferența mare dintre producția de cherestea ale statelor Finlanda și Ungaria
 • și faptul că Islanda nu produce cherestea
View Answer
 • Explicați:
 • diferența mare dintre producția de cherestea ale statelor Finlanda și Ungaria
 • și faptul că Islanda nu produce cherestea

 1. Poziția geografică a Finlandei în zona pădurilor de conifere determină un fond forestier extins( Finlanda fiind un stat extins în suprafață-peste 300.000km2); Ungaria are un relief de câmpie în proporție de 80% cu vegetație de stepă ( o suprafață sub 100.000km2)
 2. Islanda are un climat subpolar ce favorizează dezvoltarea unei vegetații pitice de mușchi și licheni adaptată la condiții de intensitate și frecvență mare a vântului și este acoperită de o calotă glaciară

 • Explicați de ce în Ungaria terenurile arabile reprezintă 80% din totalul suprafețelor agricole?
View Answer
 • Explicați de ce în Ungaria terenurile arabile reprezintă 80% din totalul suprafețelor agricole?

 • Relieful Ungariei este un relief de  câmpie cu interfluvii netede.
 • Solurile sunt fertile din clasa molisoluri

 • De ce în Grecia producția de cereale este mai mică decât în România?
View Answer
 • De ce în Grecia producția de cereale este mai mică decât în România?

 • În Grecia relieful este predominant muntos
 • În România-relief de câmpii și dealuri joase pe 2/3 din suprafață

 • De ce Franța are o producție mare de vin?
View Answer
 • De ce Franța are o producție mare de vin?

 • Climat mediteranena cu ierni blande fără îngheț( vița de vie e o cultură specifică spațiului medieranean)
 • regiuni deluroase cu expunere sudică și estică
 • soluri propice in cultura viței de vie
 • tradiție în vitucultură(specialiști)

 • Argumente pentru a susține afirmația: România încă dispune de condiții și resurse pentru o agricultură ecologică
View Answer
 • Argumente pentru a susține afirmația: România încă dispune de condiții și resurse pentru o agricultură ecologică

 • solurile nu au fost afectate de chimizarea intensă produsă în Europa Vestică
 • soiuri de plante și rase de animale care nu au fost modificate genetic

 • cauze ale dezvoltării unei agriculturi cu randament ridicat în Germania și Franța
View Answer
 • cauze ale dezvoltării unei agriculturi cu randament ridicat în Germania și Franța

 • Mecanizare
 • chimizare
 • soiuri hibride
 • agrotehnici speciale
 • irigații

 • Două cauze ale repartiției inegale a infrastructurii de transport în Europa
View Answer
 • Două cauze ale repartiției inegale a infrastructurii de transport în Europa

 • Diversitatea formelor de relief( o densitate redusă în regiunile montane)
 • Nivelul de dezvoltare economică diferit al statelor(resurse finaaciare , fluxuri comerciale,)
 • infrastuctură pentru transporturi maritime doar în țările cu ieșire la mare

 • precizați dezavantaje ale transporturilor fluviale comparativ cu cele maritime
View Answer
 • precizați dezavantaje ale transporturilor fluviale comparativ cu cele maritime

 • capacitate mai mică de transport a navelor
 • costuri suplimentare cu lucrări de dragare a cursurilor, construcția ecluzelor
 • fluctuația debitului râului

 • Explicați de ce lungimea căilor ferate este mai mare în Norvegia(4163Km) decât în Belgia (3513 km) deși densitatea este mai mare în Belgia(115km/km2) decât în Norvegia (13km/km2)
View Answer
 • Explicați de ce lungimea căilor ferate este mai mare în Norvegia(4163Km) decât în Belgia (3513 km) deși densitatea este mai mare în Belgia(115km/km2) decât în Norvegia (13km/km2)

 • Norvegia este un stat alungit pe meridiane comparativ cu Belgia care este un stat compact
 • Suprafața Norvegiei este mult mai mare decat a Belgiei

 • argumentați afirmația: „Parisul este un important nod de comunicație”
View Answer
 • argumentați afirmația: „Parisul este un important nod de comunicație”

 • Din Paris pornesc magistrale feroviare și rutiere către toate orașele țării;
 • prin Paris trec magistrale feroviare de importanță internațională, autostrăzi, drumuri europene
 • are aeroporturi internaționale care fac legătura cu metropolele lumii
 • este port fluvial pe Sena

 


 • Argumente pentru dezvoltarea unui sistem de transport modern și diversificat în Europa Estică!
View Answer
 • Argumente pentru dezvoltarea unui sistem de transport modern și diversificat în Europa Estică!

 • pentru interconectarea la sistemele de transport vest europene
 • pentru scoaterea din izolare a unor regiuni slab dezvoltate
 • pentru transportul materiilor prime si mărfurilor spre zonele de prelucrare/ pietele de desfacere
 • pentru dezvoltarea turismului, comerțului

 • argumente care să susțină necesitatea dezvoltării turismului în țara noastră
View Answer
 • argumente care să susțină necesitatea dezvoltării turismului în țara noastră

 • crearea de locuri de muncă
 • valorificarea produselor locale
 •  dezvoltarea infrastructurii de transport

 • doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal în Austria
View Answer
 • doi factori care favorizează practicarea turismului hibernal în Austria

 • Durata mare a sezonului hibernal datorită altitudinii mari a Munților Alpi(temperaturi scăzute,precipitașii bogate sub formă de zăpadă)
 • infrastructura turistică dezvoltată: pârtii amenajate, telescaun , telecabină, ci de acces, capacitate mare de cazare

 • Argumente că Franța dispune de un mare potențial turistic
View Answer
 • Argumente că Franța dispune de un mare potențial turistic

 • Litoral la Marea Mediterană(Coasta de Azur)
 • litoral la Oc Atlantic(Coasta de argint)
 • Munții Alpi-turism pentru sporturile de iarnă
 • resurse pentru turismul cultural-Castele medievale de pe Valea Loirei
 • ape termale -turism balneoclimateric
 • orașe mari (turism citadin-muzee, expoziții, afaceri, shoping etc)

 • Precizați două tipuri de turism practicate în Pen. Iberică și câte o regiune turistică pentru fiecare
View Answer
 • Precizați două tipuri de turism practicate în Pen. Iberică și câte o regiune turistică pentru fiecare

 • turism estival/litoral(costa Brava, Dorada, Blanca, del Sole-Spania)Algarve(Portugalia)
 • turism cultural-Barcelona

 • Argumente pentru a susține afirmația:„Regiunea mediteraneană polarizează o treime din fluxul turistic internațional
View Answer
 • Argumente pentru a susține afirmația:„Regiunea mediteraneană polarizează o treime din fluxul turistic internațional

 • posibilitatea practicării turismului estival o perioadă lungă(sezon estival lung datorită poziției sudice); infrastructura turistică dezvoltată( servicii turistice de calitate, transporturi, capacitate mare de transport
 • posibilitatea practicării și a altor forme de turism ( cultural, montan)datorită varietății resurselor turistice(vestigii antice, orașe medievale, Munții Alpi, turism religios-Vatican)


View Answer

Scoreboard
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


What Would You Like To Risk?

Scoreboard
Team 1
Minus 1
Plus 1
Team 2
Minus 1
Plus 1
Team 3
Minus 1
Plus 1
Team 4
Minus 1
Plus 1
Team 5
Minus 1
Plus 1
Team 6
Minus 1
Plus 1
Team 7
Minus 1
Plus 1
Team 8
Minus 1
Plus 1
Team 9
Minus 1
Plus 1
Team 10
Minus 1
Plus 1


Go To The Final Question
Final Score:
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


Create a New Game Create a New Game