SuperTeacherTools SuperTeacherTools Help
Jeopardy Home Create a New Game Create a New Game Play This Game in SpeedMatch
How to Use Instant Jeopardy Review:

Instant Jeopardy Review is designed for live play with up to ten individuals or teams. Teams choose a question, then try to give the best answer. Scoring is built in for each team. You can post a link to this review game using the orange game information button below. If you are the creator of this game, you can edit the game with the red edit button. Have fun!
Click here for the answer key for this game

Play This Game Live With Teams Now!  Join Live Game as a Player


Seconds To Answer Each Question
Set to 0 to hide the timer

ubaTaeCJ
Play This Game Live Now  Join Live Game as a Player

RELIEF HIDROGRAFIE ELEMENTE BIO-PEDO-CLIMATICE POPULAȚIE AȘEZĂRI
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
30 30 30 30 30
40 40 40 40 40
50 50 50 50 50
Final Question
Edit Game
 • explicați “mozaicul petrografic” al Munților Apuseni.
View Answer
 • explicați “mozaicul petrografic” al Munților Apuseni.

 • varietatea modului de formare: cutare, magmatism, sedimentare, metamorfism

 • o cauză care explică masivitatea redusă a Carpaților Occidentali
View Answer
 • o cauză care explică masivitatea redusă a Carpaților Occidentali

 • puternic fragmentați de depresiuni intramontane, depresiuni-golf,pasuri , trecători datorită alcătuirii geologice (mozaic petrografic) și sistemului de falii

 • o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief -Pod. Bârladului
View Answer
 • o cauză care determină producerea alunecărilor de teren în subunitatea de relief -Pod. Bârladului

 • substrat argilos, pante, defrișări pe suprafețe mari.

 • doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării.
View Answer
 • doi factori care au contribuit la formarea Deltei Dunării.

 • fluviul care transportă o cantitatea mare de aluviuni
 • panta redusa de scurgere
 • gura de vărsare într-o mare cu platformă continentală  lipsită de maree

 • două cauze pentru care sectorul Carpaţilor Meridionali este considerat cel mai masiv şi cel mai înalt.
View Answer
 • două cauze pentru care sectorul Carpaţilor Meridionali este considerat cel mai masiv şi cel mai înalt.

 • sunt alcatuiti din roci dure (sisturi cristaline), rezistente Ia eroziune;
 • prezinta cele mai mari altitudini din Carpatii Romãnesti, avánd mai multe vârfuri care depasesc 2500 m;
 • fragmentare redusä( puține depresiuni intramontane).
 • au suferit o inaltare tectonica de 1000 m in Cuaternar fata de celelalte ramuri carpatice.

 • două argumente pentru a susține avantajele economice conferite de vecinătatea țării noastre cu Marea Neagră.
View Answer
 • două argumente pentru a susține avantajele economice conferite de vecinătatea țării noastre cu Marea Neagră.

 • navigație, comerț
 • pescuit, potențialul heliomarin
 • exploatarea petrolului pe platforma mării negre

 • două argumente care să ilustreze importanța economică a Mării Negre pentru România.
View Answer
 • două argumente care să ilustreze importanța economică a Mării Negre pentru România.

 • exploatarea hidrocarburilor din platforma continentală;
 •  transportul maritim ce permite dezvoltarea legăturilor comerciale;
 • turismul estival

 • un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpații Curbu
View Answer
 • un factor care determină lipsa lacurilor glaciare în Carpații Curbu

 • Altitudinile sub 2000 m din Carpații Curburii nu au permis formarea reliefului glaciar in cuaternar

 • două argumente pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internațional al Europei
View Answer
 • două argumente pentru a ilustra faptul că Dunărea reprezintă un important fluviu internațional al Europei

 • trece prin zece state și patru capitale, facilitând accesul la mare pentru unele state fără litoral
 • se află pe axa fluviilor și canalelor care face legătura între Marea Neagră și Marea Nordului
 • cea mai mare zonă de circulație fluvială între Europa Occidentală, Centrală și Estică, asigurând legătura între Rotterdam și Constanța

 • factori care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.
View Answer
 • factori care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană.

 • debite mari constante tot timpul anului
 • viteză mare de curgere datorită pantei
 • stabilitatea barajelor datorită rocilor dure

 • două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetației din cadrul etajului alpin
View Answer
 • două cauze care determină, în România, deteriorarea vegetației din cadrul etajului alpin

 • pășunatul excesiv;
 • turismul necontrolat

 • o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;
View Answer
 • o cauză a lipsei pădurilor în zona alpină;

 • Temperaturile scăzute 
 • vânturile puternice,
 • precipitații bogate sub formă de zăpadă

 • un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în subunitatea de relief Câmpia Moldovei.
View Answer
 • un factor care explică numărul mare al iazurilor construite în subunitatea de relief Câmpia Moldovei.

 • o regiune agricolă importantă, dar cu precipitații reduse, astfel că este nevoie de apa iazurilor pentru irigații

 • o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2 ºC, între sudul şi nordul ţării.
View Answer
 • o cauză care explică diferenţa de temperatură de peste 2 ºC, între sudul şi nordul ţării.

 • Extinderea teritoniulul in latitudine, pe aproximativ 5°,determină scăderea energiei primită de la soare de la ecuator la poli datorită scăderii unghiului de incidență

 • două argumente prin care să demonstraţi rolul Munţilor Carpaţi în clima României.
View Answer
 • două argumente prin care să demonstraţi rolul Munţilor Carpaţi în clima României.

 • altitudinea Muntilor Carpati determina etajarea climatica;
 • depresiunile intramontane si culoarele de vale largi determinä  stagnarea maselor de aer rece si inversiuni de temperaturã;
 • Muntii Carpati reprezintã o barierã climaticã care släbeste spre est actiunea mase lor de aer vestice, modificã directia celor estice si nordice si le opreste pe cele sudice.

 • o cauză pentru care densitatea populației are valori reduse în regiunile montane
View Answer
 • o cauză pentru care densitatea populației are valori reduse în regiunile montane

 • relief  accidentat, masivitate, pante abrupte,
 • climă rece, ierni lungi
 • accesibilitate redusă
 • soluri nefertile, sezon vegetativ scurt

 • Care este cauza densității reduse a populației în Delta Dunării?
View Answer
 • Care este cauza densității reduse a populației în Delta Dunării?

 • Predomină suprafețele acvatice(doar 13% este uscat)
 • accesibilitatea redusă( lipsa căilor de acces)

 • Cauze care a determinat scăderea numărului de locuitori ai țării noastre, după 1990
View Answer
 • Cauze care a determinat scăderea numărului de locuitori ai țării noastre, după 1990

 • Spor migratoriu și spor natural negativ

 • Precizaţi două cauze ale valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română
View Answer
 • Precizaţi două cauze ale valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română

 • densitati mai reduse pe câmpurile interfluviale datorită utilizării agricole
 • satele sunt adunate, in apropierea râurilor sau pe terasele acestora
 • contactul câmpiei cu unitàtile de deal si podis  au contribuit la dezvoltarea unor centre urbane mari (Craiova. Pitesti, Târgoviste, Ploiesti etc.), determinând densitãti mari ale populatie;

 • un factor care determină densitatea mare a populației în județul Prahova.
View Answer
 • un factor care determină densitatea mare a populației în județul Prahova.

 • resursele de petrol , gaze, cărbuni au determinat industrializare și urbanizare timpurile, flux migratoriu pozitiv
 • complementaritatea resurselor oferite de toate treptele de relief exitente au dus la o dezvoltare economic  mare(agricultura, industrie, transporturi, turism)

 • două cauze pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în Carpatii Orientali si Subcarpati
View Answer
 • două cauze pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în Carpatii Orientali si Subcarpati

 • sunt cele mai intinse suprafete ocupate cu pãduri,
 • tradiție în prelucrarea lemnului

 • Prezentaţi doi factori de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca oraş turistic
View Answer
 • Prezentaţi doi factori de favorabilitate în dezvoltarea oraşului Braşov ca oraş turistic

 • numeroasele monumente istorice si de artä (fortificatii medievale, biserici, case vechi, muzee)

 • ;prezenta celei mai importante statiuni montane si de sporturi de iarnã din tara (Poiana Brasov).


 • un factor de favorabilitate în dezvoltarea orașului Brașov ca nod de comunicații.
View Answer
 • un factor de favorabilitate în dezvoltarea orașului Brașov ca nod de comunicații.

 • dezvoltarea orașului în zona de legătură a drumurilor comerciale transcarpatice care au legat Țara Românească de Transilvania

 • Explicaţi dezvoltarea oraşului Constanţa menţionând doi factori favorizanţi
View Answer
 • Explicaţi dezvoltarea oraşului Constanţa menţionând doi factori favorizanţi

 • poziția pe litoral a favorizat dezvoltarea funcției turistice (amplificată și de construirea statiunii Mamaia (inclusã orasului) 
 • exploatarea petrolului din Marea Neagră a dus la dezvoltarea funcției industriale (rafinăria Midia Năvodari)
 • funcția comercială s-a accentuat prin construirea portul nou Constanta Sud - Agigea

 

 


 • explicați localizare unui combinat siderurgic la Galați
View Answer
 • explicați localizare unui combinat siderurgic la Galați

 • utilizarea materiilor prime din import aduse pe Dunãre;
 • transportul materiilor finite mai usor cu ajutorul transporturilor navale
 • santier naval in apropiere care utilizează produsele siderurgice


View Answer

Scoreboard
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


What Would You Like To Risk?

Scoreboard
Team 1
Minus 1
Plus 1
Team 2
Minus 1
Plus 1
Team 3
Minus 1
Plus 1
Team 4
Minus 1
Plus 1
Team 5
Minus 1
Plus 1
Team 6
Minus 1
Plus 1
Team 7
Minus 1
Plus 1
Team 8
Minus 1
Plus 1
Team 9
Minus 1
Plus 1
Team 10
Minus 1
Plus 1


Go To The Final Question
Final Score:
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


Create a New Game Create a New Game