SuperTeacherTools SuperTeacherTools Help
Jeopardy Home Create a New Game Create a New Game Play This Game in SpeedMatch
How to Use Instant Jeopardy Review:

Instant Jeopardy Review is designed for live play with up to ten individuals or teams. Teams choose a question, then try to give the best answer. Scoring is built in for each team. You can post a link to this review game using the orange game information button below. If you are the creator of this game, you can edit the game with the red edit button. Have fun!
Click here for the answer key for this game

Play This Game Live With Teams Now!  Join Live Game as a Player


Seconds To Answer Each Question
Set to 0 to hide the timer

Operace s čísly
Play This Game Live Now  Join Live Game as a Player

Množiny Racionální čísla Absolutní hodnota Intervaly Mocniny
10 10 10 10 10
20 20 20 20 20
30 30 30 30 30
40 40 40 40 40
50 50 50 50 50
Final Question
Edit Game

Kolik prvků má množina M={-2;-1;0;1;2}?

 

View Answer

Kolik prvků má množina M={-2;-1;0;1;2}?

 


Množina má 5 prvků


Je množina N={-2; -1; 0; 1; 2} podmnožinou množiny M={-3; -2; -1; 0; 1; 3}?

View Answer

Je množina N={-2; -1; 0; 1; 2} podmnožinou množiny M={-3; -2; -1; 0; 1; 3}?


Není, aby byla, nesměla by obsahovat prvek "2".


Co je sjednocením množin N={-2; -1; 0; 2} a M={-3; -2; -1; 0; 1; 3}?

View Answer

Co je sjednocením množin N={-2; -1; 0; 2} a M={-3; -2; -1; 0; 1; 3}?


Sjednocením množin N={-2; -1; 0; 2} a M={-3; -2; -1; 0; 1; 3} je množina K={-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}.


Rozdílem množin N={1; 2; 3} a M={1; 3; 4} je množina NM={2}. Je to pravda?

View Answer

Rozdílem množin N={1; 2; 3} a M={1; 3; 4} je množina NM={2}. Je to pravda?


Není, rozdílem je množina NM={2; 4}


Doplněk množiny N={1; 2; 3} v množině M={1; 2; 3; 4} je množina K={4}. Je to pravda?

View Answer

Doplněk množiny N={1; 2; 3} v množině M={1; 2; 3; 4} je množina K={4}. Je to pravda?


Ano, doplněk obsahuje všechny prvky množiny M, žádný prvek množiny N a navíc je N podmnožinou N.


Která čísla jsou racionální: -2/3; 5/7; 2?

View Answer

Která čísla jsou racionální: -2/3; 5/7; 2?


Všechna.


Která čísla jsou racionální: 0; 5; 9/3?

View Answer

Která čísla jsou racionální: 0; 5; 9/3?


Všechna.


Je některé z čísel racionální: -9; π (pí); √3?

View Answer

Je některé z čísel racionální: -9; π (pí); √3?


Ano, -9.


Vypočti:

 

View Answer

Vypočti:

 


15


Vypočti:

View Answer

Vypočti:


2


Vypočti:

View Answer

Vypočti:


2


Vypočti:

View Answer

Vypočti:


2


Vypočti:


 

View Answer

Vypočti:


 


2


Vypočti:View Answer

Vypočti:
-20


Vypočti:View Answer

Vypočti:
-5


Slovně pojmenuj interval: 

View Answer

Slovně pojmenuj interval: 


Zleva i zprava otevřený interval od -2 do 5.


Slovně pojmenuj interval: 

View Answer

Slovně pojmenuj interval: 


Zleva uzavřený, zprava otevřený od 3 do 7.


Slovně pojmenuj interval: 

View Answer

Slovně pojmenuj interval: 


Zleva neomezený, zprava uzavřený od - nekonečna do 9.


Vyjadřují zápisy  stejné intervaly?

View Answer

Vyjadřují zápisy  stejné intervaly?


NE


Vyjadřují následující zápisy stejné intervaly?

View Answer

Vyjadřují následující zápisy stejné intervaly?


NE


Vypočti: 

View Answer

Vypočti: 


-8


Vypočti: 

View Answer

Vypočti: 


128


Vypočti: 

View Answer

Vypočti: 


0,001


Vypočti: 

View Answer

Vypočti: 


20


Vypočti: 

View Answer

Vypočti: 


miliardaView Answer

Scoreboard
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


What Would You Like To Risk?

Scoreboard
Team 1
Minus 1
Plus 1
Team 2
Minus 1
Plus 1
Team 3
Minus 1
Plus 1
Team 4
Minus 1
Plus 1
Team 5
Minus 1
Plus 1
Team 6
Minus 1
Plus 1
Team 7
Minus 1
Plus 1
Team 8
Minus 1
Plus 1
Team 9
Minus 1
Plus 1
Team 10
Minus 1
Plus 1


Go To The Final Question
Final Score:
Scoreboard
Team 1
Lose Point
Add Point
Team 2
Lose Point
Add Point
Team 3
Lose Point
Add Point
Team 4
Lose Point
Add Point
Team 5
Lose Point
Add Point
Team 6
Lose Point
Add Point
Team 7
Lose Point
Add Point
Team 8
Lose Point
Add Point
Team 9
Lose Point
Add Point
Team 10
Lose Point
Add Point


Create a New Game Create a New Game